Waar wijsheid regeert,

zal het recht zegevieren

Slagvaardig tot uw dienst

De Milliano Advocaten is al bijna 35 jaar een laagdrempelig kantoor, gevestigd in Katwijk aan den Rijn. De kernwaarden van ons bedrijf zijn: deskundigheid, inzet, integriteit en transparantie.
Onze dienstverlening richt zich op de algemene rechtspraktijk zowel op commerciële basis als op basis van toevoeging, rechtshulp tegen verminderd tarief. Meer informatie vindt u onder het hoofdstuk Tarieven.

Zowel particulieren als kleine- en middelgrote ondernemingen maken gebruik van onze diensten. Meer informatie hierover treft u aan onder het hoofdstuk Rechtsgebieden.

Momenteel zijn er aan het kantoor drie advocaten en een adviseur verbonden, evenals twee secretariële medewerksters.
De lijnen binnen ons kantoor zijn kort, de overhead is minimaal, hetgeen slagvaardig en efficiënt werkt.

Per 1 januari 2016 is de heer mr. H.W. Lagraauw, voorheen gedurende ruim dertig jaar werkzaam als zelfstandig advocaat te Leiden, gaan samenwerken met De Milliano Advocaten. Vanaf deze datum is de heer mr. H.W. Lagraauw gevestigd in het pand van De Milliano Advocaten in Katwijk.

Speciale expertise mediation

Bij ieder juridisch geschil onderzoeken we of dat via de weg van mediation tot een oplossing te brengen is. Wat dat betreft heeft ons kantoor binnen het arbeidsrecht, het familierecht (onder andere het regelen van een echtscheiding) en het strafrecht een bijzondere expertise opgebouwd waar het mediation betreft.
Procedures voeren we alleen als het echt niet anders kan.

Oriënteer u goed, voordat u met mediation instemt. De Milliano Advocaten wordt te veel geconfronteerd met broddelwerk van niet terzake deskundige mediators. Bij ons bent u aan het goede adres.