Waar wijsheid regeert,

zal het recht zegevieren

Rechtsgebieden

De Milliano Advocaten richt zich met name op de volgende rechtsgebieden:

de_milliano_advocaten_rechtsgebieden_katwijk_rijnCiviel recht

Arbeidsrecht
Ontbinding van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken, arbeidsvoorwaarden, afvloeiïngsregelingen, ambtelijke rechtspositie, etc.

Huurrecht
Huur van particuliere- en bedrijfsruimte, ontbindingen etc.

Kort geding zaken
Spoedeisende zaken zoals bij voorbeeld een  contact-  en straatverbod, nakoming van gemaakte afspraken en andere spoedeisende zaken.

Personen- en familierecht
Echtscheidingen, (wijziging van) alimentatie, ouderschapsplannen, omgangsregelingen, ondertoezichtstellingen etc.

Verbintenissenrecht
Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, zoals het  incasseren van geldvorderingen, kwesties over ondeugdelijke producten, schade zaken etc.

Erfrecht

Geschillen op het gebied van erfrecht.

Mediation

Onder deskundige begeleiding aan een oplossing werken zonder gerechtelijke tussenkomst. Oriënteer u goed, voordat u met mediation instemt. De Milliano Advocaten wordt te veel geconfronteerd met broddelwerk van niet terzake deskundige mediators. Bij ons bent u aan het goede adres.

Strafrecht

Alle soorten strafzaken ( volwassenstrafrecht, adolescentenstrafrecht en jeugdstrafrecht ) bij Rechtbank en Gerechtshof.

Geschillen met lagere overheden

Geschillen over bijvoorbeeld omgevingsvergunningen.