Alles wat je moet weten over vakantiedagen!

Met de zomervakantie alweer in het vooruitzicht, wordt het hoog tijd om de meest gestelde vragen over vakantiedagen te beantwoorden.

Op hoeveel vakantiedagen per jaar heb ik minimaal recht?

Dit is per persoon verschillend. De hoeveelheid vakantiedagen is afhankelijk van de duur van jouw werkweek. De regel is viermaal het aantal werkuren per week. Dit betekent dat als je fulltime werkt, je minimaal 20 vakantiedagen hebt (4 x 40 uur = 160 uur / 8 werkuren per dag). En als je bijvoorbeeld 2 dagen per week à 8 uur per dag werkt, dan heb je minimaal recht op minimaal 8 vakantiedagen (4 x 16 uur = 64 uur / 8 werkuren per dag).

Kan ik mijn vakantiedagen uit laten betalen?

Dat kan zeker. Hierbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waarop je op grond van de wet minimaal recht hebt (zie de formule hierboven). In de individuele arbeidsovereenkomst of in de CAO worden vaak aan de werknemer extra bovenwettelijke vakantiedagen (dus bovenop de wettelijke dagen) toegekend. Bovenwettelijke dagen mogen worden uitbetaald/afgekocht; wettelijke vakantiedagen niet. De wetgever vindt het namelijk belangrijk dat de werknemer deze wettelijke vakantiedagen gebruikt om tot rust te komen en weer op te laden. Uiteraard worden de wettelijke vakantiedagen wel uitbetaald als je uit dienst gaat.

Stel dat je fulltime werkt, en je 26 vakantiedagen hebt, dan heb je 20 wettelijke vakantiedagen en 6 bovenwettelijke vakantiedagen. Dit betekent dat je 6 vakantiedagen uit kan laten betalen.

Kan ik mijn vakantiedagen opsparen? Of mag mijn werkgever bepalen dat ik mijn vakantiedagen niet mag meenemen naar volgend jaar?

Een werkgever mag een werknemer niet verbieden om vakantiedagen op te sparen. De wet bepaalt wel dat wettelijke dagen vervallen na 6 maanden. De wettelijke vakantiedagen over 2021 kun je dus tot 1 juli 2022 opnemen. De reden dat deze dagen zo snel verjaren is dat de wetgever wil dat werknemers voldoende hun rust pakken. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na 5 jaar.

Mag ik zelf beslissen wanneer en voor hoe lang ik op vakantie ga?

Ja, dat mag. Vroeger mocht de werkgever de vakantieperiode vaststellen. Nu mag de werknemer zelf bepalen in welke periode en voor hoe lang hij op vakantie gaat. De werkgever moet dus rekening houden met de wensen van de werknemer. Hiervoor moet de werknemer schriftelijk zijn wensen doorgeven aan zijn werkgever. Als de werkgever niet binnen twee weken reageert, dan wordt de vakantie vastgesteld zoals door de werknemer is gevraagd.

Het kan gebeuren dat het bedrijfsbelang het niet toelaat dat een werknemer in een bepaalde periode op vakantie gaat, bijvoorbeeld omdat veel andere collega’s ook in die periode op vakantie gaan. Slechts in uitzonderingsgevallen mag een werkgever het de werknemer verbieden om in de gewenste periode op vakantie te gaan. Dit kan alleen in het geval dat de vakantie van de werknemer de gang van zaken binnen het bedrijf ernstig zou verstoren. Uiteraard kan de werkgever altijd schriftelijke afspraken maken met de werknemer over het opnemen van vakantiedagen in een bepaalde periode. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvak, waarbij de meeste bouwbedrijven collectief gesloten zijn.