Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werknemer en werkgever.

Een groot deel van ons leven brengen we werkzaam door en het is dan ook van groot belang, dat de verhoudingen goed geregeld zijn.

Het komt regelmatig voor, dat de wegen van werknemer en werkgever zich om wat voor reden dan ook (dienen te ) scheiden.

Niet alleen emotioneel is dit vaak belastend, ook financieel kan dit voor beide partijen aanzienlijke gevolgen hebben. Ook andere problemen binnen een arbeidsverhouding kunnen ingrijpend zijn.

Onze advocaten kunnen behulpzaam zijn bij het adviseren over en het oplossen van arbeidsgeschillen.

 

Ook kunt u een beroep op ons doen voor o.a.:

  • beoordelen van de inhoud van gehanteerde arbeidsovereenkomsten – voldoen die nog aan de geldende eisen
  • ontslag op staande voet
  • transitievergoeding en vergoeding naar billijkheid
  • concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding
  • vaststellingsovereenkomsten

 

Bel gerust voor een oriënterend gesprek