Bij een nieuwe werkgever beginnen? Houd dan rekening met een eventueel concurrentiebeding!

Als u onlangs bij een nieuwe werkgever bent begonnen, of als u op dit moment op het punt staat om van werkgever te wisselen, dan is het verstandig om te kijken of er in de arbeidsovereenkomst met uw voormalige werkgever een concurrentiebeding staat opgenomen.

Als dit het geval is, dan kunnen er namelijk flinke boetes gekoppeld zijn aan overtreding van het concurrentiebeding! Bedragen als € 5.000,- per dag dat de werknemer in overtreding is, zijn geen uitzondering.

Door middel van een concurrentiebeding wil een werkgever voorkomen dat de werknemer in dienst treedt bij de concurrent.

Voorwaarden geldigheid concurrentiebeding

Ook al zijn er aan de kant van de werkgever vaak goede redenen om een werknemer aan zijn of haar concurrentiebeding te houden, dit betekent echter wel dat de werknemer flink wordt beperkt in zijn keuzevrijheid om van werkgever te veranderen. Er worden daarom strenge voorwaarden gesteld aan een rechtsgeldig concurrentiebeding. Zo bepaalt de wet bijvoorbeeld dat het concurrentiebeding alleen kan worden aangegaan als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én dat het beding schriftelijk met een meerderjarige werknemer is overeengekomen.

Een concurrentiebeding kan in zeer bijzondere omstandigheden ook worden aangegaan met een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract).

Kan ik onder een concurrentiebeding uitkomen?

Stel dat u een leuke functie elders hebt gevonden, maar dat u door daar in dienst te treden het concurrentiebeding overtreedt, dan is het goed om te weten dat u onder bepaalde omstandigheden onder het concurrentiebeding uit kunt komen.

Zo kan de rechter bijvoorbeeld worden gevraagd om het concurrentiebeding te vernietigen, als het beding is overeengekomen met een minderjarige werknemer of een werknemer met een tijdelijk contract. Daarnaast kan de rechter om gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding worden gevraagd als blijkt dat het belang van de werknemer zwaarder weegt dan het belang van de werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval als aantoonbaar blijkt dat de werknemer geen andere passende werkkring kan vinden. Ook kan de rechter worden gevraagd om het geografisch bereik van het concurrentiebeding te verkleinen (in plaats van heel Zuid-Holland bijvoorbeeld alleen de Bollenstreek) of kan de duur van het concurrentiebeding worden ingekort.

Als uw werkgever u wil ontslaan, dan is altijd het advies om af te spreken dat het concurrentiebeding komt te vervallen. Zo worden de kansen vergroot dat u snel weer een andere werkgever vindt.

Vragen?

Het niet naleven van een concurrentiebeding kan u veel geld kosten. Als u door uw werkgever wordt aangesproken op overtreding van het concurrentiebeding en u wordt gevraagd om een boete te betalen, dan is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen. Hierboven is al aangegeven dat er strikte voorwaarden gelden voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Onze advocaten kunnen u hierover uitgebreid informeren.

U kunt voor al uw vragen over het concurrentiebeding contact opnemen met De Milliano Advocaten. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Mevrouw J. Schonenberg-Zwanenburg staat als arbeidsrechtdeskundige ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat zij u ook kan bijstaan tegen verminderd tarief. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt dan een gedeelte van de advocaatkosten.

Wij verlenen, behalve aan werknemers, ook advies aan werkgevers met vragen over concurrentiebedingen voor hun personeel.