Een bijdrage van de overheid in mijn advocaatkosten; wat betekent dit?

Het voeren van een juridische procedure is vaak iets waar je niet op zit te wachten, maar je er aan onttrekken is vaak geen verstandig alternatief. Een complexe en langdurige procedure kan soms veel geld kosten. Wat veel mensen niet weten is dat je met een lager inkomen gebruik kunt maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Andere benamingen hiervoor zijn: toevoeging, gefinancierde rechtsbijstand of rechtsbijstand tegen verminderd tarief. Dit komt in feite allemaal op hetzelfde neer: de cliënt betaalt (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) een eenmalige eigen bijdrage en de overheid zal het restant van de advocaatkosten voldoen.

Hieronder zullen de meest voorkomende vragen worden beantwoord.

Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van de hoogte van uw inkomen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U komt in 2021 in aanmerking als u als alleenstaande twee jaar geleden een fiscaal jaarinkomen had van maximaal € 28.600,-. Als u gehuwd of samenwonend bent, dan komt u in aanmerking als twee jaar geleden het fiscale verzamelinkomen lager was dan € 40.400,-.

Hoeveel moet ik betalen als ik gebruik kan maken van gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als is vastgesteld dat u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald hoe hoog uw eenmalige eigen bijdrage zal zijn. In een zaak die gaat over echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag kan een bijdrage worden opgelegd tussen de € 362,- en € 904,-. In alle overige zaken kan een bijdrage worden opgelegd tussen de € 208,- en € 875,-.

Als u een diagnosedocument opvraagt bij het Juridisch Loket, dan krijgt u een korting van € 56,- op de eigen bijdrage.

Twee jaar geleden had ik een hoger inkomen dan nu. Wat kan ik doen?

Zoals hierboven al staat aangegeven, wordt voor de hoogte van de eigen bijdrage gekeken naar uw inkomen van twee jaar geleden. Als u op dit moment een lager inkomen heeft dan toen, dan kunt u om peiljaarverlegging vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Blijft het bij deze kosten van de eigen bijdrage?

Bovenop de kosten van de eigen bijdrage dient u, indien van toepassing, zelf het griffierecht, de uittreksels van de gemeente en een eventuele proceskostenveroordeling te betalen. Deze bedragen worden namelijk niet door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. Als u een (bijstands)uitkering heeft, dan kunt u wel aan de gemeente vragen of bovengenoemde kosten als bijzondere bijstand door de gemeente aan u worden vergoed.

Let op: uw advocaat mag bij u geen andere kosten dan de eigen bijdrage, vermeerderd met bovengenoemde kosten, in rekening brengen!

In welke gevallen moet ik de advocaatkosten alsnog zelf betalen?

Voor het jaar 2021 geldt dat als er na de gevoerde juridische procedure een financieel resultaat is behaald die even hoog of hoger is dan € 15.670,- (denk bijvoorbeeld aan de opbrengst van de verkoop van een woning in een echtscheidingsprocedure), dat de Raad voor Rechtsbijstand dan de toevoeging intrekt. De overheid vindt in die gevallen dat u zelf de kosten van uw advocaat kunt betalen. Dit wordt resultaatbeoordeling genoemd.

Helpt De Milliano Advocaten mensen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand?

Advocaten zijn niet verplicht om mensen te helpen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. De Milliano Advocaten staat zowel cliënten bij op commerciële basis, als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vinden het namelijk erg belangrijk om iedereen te kunnen helpen met juridische problemen. Dit mag wat ons betreft niet afhankelijk zijn van de hoogte van iemands inkomen.

Een bijkomstigheid hiervan is dat alle advocaten die op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand mensen bijstaan, als specialist staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij moeten daarom voldoen aan strenge deskundigheidsvereisten. Zo bent u ervan verzekerd dat u, als u gebruik maakt van gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt bijgestaan door een deskundige en gespecialiseerde advocaat.

De Milliano Advocaten staat voor de volgende rechtsgebieden ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand: personen- en familierecht (inclusief ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing), huurrecht, arbeidsrecht en jeugd- en volwassenenstrafrecht. Als u gebruik wil maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u bij deze rechtsgebieden bijstaan.

Vragen?

Als u een juridisch probleem heeft en niet zeker weet of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.