Het “Niet wijzigingsbeding”

 Het “Niet wijzigingsbeding”, de afspraak dat een eenmaal overeengekomen bedrag aan partner- en kinderalimentatie in principe niet te veranderen is.

In echtscheidingszaken maken partijen regelmatig in onderling overleg afspraken over de gevolgen van de echtscheiding. Dit gebeurt vaak met behulp van hun advocaat.

Een van die afspraken is, dat de hoogte van de partner- en kinderalimentatie in principe niet gewijzigd kan worden op grond van gewijzigde omstandigheden.

Ofwel, een wijziging in de financiële situatie van één van beiden zou niet voor een verandering in de hoogte van partner- en kinderalimentatie zorgen.

In een zaak, die recent aan de Hoge Raad is voorgelegd heeft de Hoge Raad  over zo’n afspraak een oordeel gegeven.De Hoge raad is het hoogste rechtscollege in ons land.

De vraag was of zo’n niet wijzigingsbeding in het geval van kinderalimentatie altijd van toepassing is.

De Hoge Raad heeft beslist, dat die afspraak in sommige gevallen niet van toepassing is.

 

Uitzondering

Zo’n afspraak is bijvoorbeeld niet van toepassing in het volgende geval.

Wanneer de afspraak als gevolg heeft, dat wanneer diegene die kinderalimentatie betaalt (de alimentatieplichtige) meer draagkracht (bestedingsruimte) heeft, dit kan dit wel leiden tot een hoger te betalen bedrag aan kinderalimentatie.

De gedachte hierachter is, dat zo’n afspraak om de kinderalimentatie niet te wijzigen in strijd is met het onderstaande voorschrift.

Ouders zijn verplicht om naar eigen draagkracht mee te betalen in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Wanneer er sprake is van een lagere draagkracht van de alimentatieplichtige zou dit niet kunnen leiden tot een lagere kinderalimentatie en geldt dit beding wel.

 

Partneralimentatie

Het eerder genoemde is in meestal niet van toepassing op de partneralimentatie.

Dan geldt een niet- wijzigingsbeding te allen tijde, ongeacht de gewijzigde draagkracht van de alimentatieplichtige.