Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht

Naast het strafrecht voor volwassenen, kent Nederland ook het Jeugdstrafrecht en het adolescentenstrafrecht.
Het jeugdstrafrecht geldt voor jongeren met de leeftijd tussen de 12 jaar en 18 jaar. Tevens kan de rechter bepalen dat sommige jongvolwassenen conform het jeugdstrafrecht worden vervolgd. Het Jeugdstrafrecht omvat specifieke (aparte) regels van strafprocesrecht, materieel strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht die kunnen afwijken van de gebruikelijk regels die gelden in het ‘gewone’ strafrecht voor volwassenen.

Het adolescenten strafrecht geldt tussen de leeftijden van 16 tot 23 jaar. Het uitgangspunt is dat de jongeren van 16 en 17 jaar worden berecht volgens het jeugdstrafrecht en jongeren van 18 tot 23 jaar volgens het volwassenenstrafrecht, maar de rechter kan op grond van de ernst van het delict en de persoonlijkheid van de verdachte van dit uitgangspunt afwijken.

Mr. P.F.D.P. de Milliano behandelt ook zaken zowel in het jeugdstrafrecht als in het adolescentenstrafrecht.

Het bijstaan van minderjarigen is altijd kosteloos, nu dit wettelijk bepaald is.