Nieuwe wetgeving voor Partneralimentatie in 2020

De wet

Vanaf 1 januari 2020 geldt  nieuwe wetgeving voor o.a. de duur van partner-alimentatie.
Tot 31 december 2019 geldt nog een maximale termijn van alimentatie voor de ex partner van 12 jaar. Deze termijn wordt drastisch omlaag gebracht met de nieuwe wetgeving.

Eerst maar eens de vraag, waarom een nieuwe wet?

De achterliggende gedachte van de nieuwe wet ligt in het feit dat de wetgever ervan gaat, dat de ex partner, die aanspraak op partner-alimentatie maakt, eerder zelf genoeg verdient of kan verdienen en dus minder lang alimentatie nodig heeft.
Op het eerste gezicht is het geen gekke gedachte. Echter, duidelijk  is al wel dat dit uitgangspunt niet altijd opgaat. Na een echtscheiding zijn lang niet alle vrouwen financieel onafhankelijk en is een bijdrage van de ex partner nodig.
Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met het volgende. Er is pas sprake van de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2020. Beslissend is de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank. Wordt dit gedaan voor 1 januari 2020, dan geldt de oude regeling nog, ook na 1 januari!

Aan de nieuwe wet zitten meer haken en ogen dan het lijkt!

Hoofdregel

Partneralimentatie wordt berekend door het aantal jaren huwelijk, maanden en dagen te delen door 2. Echter als je 12 jaar getrouwd bent, betekent dit niet dat de ex-partner aanspraak maakt op 6 jaar alimentatie. De maximale termijn van alimentatie is teruggebracht naar 5 jaar.

Uitzonderingen

Zoals voor vrijwel elke wet geldt, zijn er ook hier een aantal uitzonderingen, die een langere termijn van alimentatie mogelijk maken.

Kort gezegd zijn dat de navolgende:

  1. Kinderen uit het huwelijk jonger dan 12 jaar: de alimentatie loopt tot het jongste kind 12 jaar is;
  2. De gerechtigde is minder dan 10 jaar verwijderd van de AOW – leeftijd en het huwelijk heeft minimaal 15 jaar geduurd: Maximaal 10 jaar partneralimentatie (tot moment AOW – leeftijd);
  3. Overgangsrecht: Gerechtigde is geboren voor 01-01-1970 en minimaal 15 jaar getrouwd geweest en meer dan 10 jaar voor de AOW – leeftijd: 10 jaar partneralimentatie.

De nieuwe regeling vraagt oplettendheid van de advocaat om de duur van de alimentatie goed te berekenen en om te bekijken of er een uitzonderingssituatie geldt.

Komende maanden zal men vragen moeten beantwoorden zoals wanneer het verzoek tot echtscheiding gedaan moet worden?  Voor of na 1 januari 2020 het verzoek tot echtscheiding indienen en gelden er uitzonderingen voor situaties of niet?

Vele vragen die de specialisten van De Milliano Advocaten graag met u bespreken. Maak een vrijblijvende afspraak per e-mail of telefonisch.

Philippe de Milliano