O no! Een uitnodiging voor een politieverhoor. Moet ik me nu zorgen maken?

De meeste mensen denken bij een politieverhoor aan een klein en donker verhoorkamertje, waarbij de verdachte een spotlight op zijn gezicht gericht heeft, met tegenover zich een good cop en een bad cop, die de verdachte een pittig vragenvuur voor houden en een spiegel met donker glas waarachter rechercheurs stiekem staan mee te kijken. Althans, de makers van programma’s als Flikken Maastricht laten je dit graag geloven. Niets is echter minder waar. In dit artikel zullen de meest gestelde vragen over het politieverhoor worden beantwoord.

Mag ik een advocaat meenemen?

Ja, een verdachte mag altijd een advocaat van zijn eigen keuze meenemen naar het politieverhoor. Dit is een heel belangrijk recht. De advocaat controleert namelijk of de politie en de officier van justitie hun werk goed doen en of alle rechten van de verdachte worden nageleefd. Op die manier ontstaat er meer een evenwicht tussen de machtige overheid en de verdachte, die er vaak alleen voor staat en niet op de hoogte is van zijn bijzondere rechten.

Moet ik mij zorgen maken als ik een uitnodiging krijg voor een politieverhoor?

Als u een uitnodiging krijgt voor een politieverhoor, dan betekent dit dat er door iemand aangifte tegen u is gedaan. De politie gaat dan onderzoeken of de aangifte klopt en of er door u strafbare feiten zijn gepleegd. De politie verricht door middel van hoor en wederhoor een onafhankelijk onderzoek. Dit heet waarheidsvinding. Het is daarom belangrijk om de politie niet als vijand te zien. De politie biedt u juist de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen.

Hoe verloopt een politieverhoor?

Het politieverhoor bestaat uit twee gedeeltes. De politie begint eerst met het sociale verhoor. Er worden dan persoonlijke vragen aan u gesteld. Bijvoorbeeld over uw woonsituatie, opleidingsniveau, of u een relatie en werk hebt, wat uw maandinkomen is, etc. Aan de hand van uw antwoorden kan de officier van justitie, als tot vervolging wordt overgegaan, bepalen wat voor soort straf er bij de rechter geëist zal gaan worden. Na het sociale verhoor vindt het inhoudelijke (zaaks gerichte) verhoor plaats. De politie stelt dan vragen over het strafbare feit waarover aangifte is gedaan. Het is goed om te weten dat je altijd een beroep mag doen op je zwijgrecht, ook dus tijdens het sociale verhoor.

Kan mijn advocaat mij tijdens het verhoor al verdedigen?

Nee, dat kan niet. Tijdens het politieverhoor moet de politie haar werk kunnen doen, namelijk: het stellen van vragen om te beoordelen of er een strafbaar feit is gepleegd. Het is niet de bedoeling dat er een inhoudelijke discussie met de politie ontstaat.

Het is wel belangrijk dat de verdachte tijdens een politieverhoor wordt bijgestaan door een advocaat. Een advocaat bewaakt de grenzen en controleert of alle regels worden nageleefd. Ook let een advocaat er op of de verdachte woorden in de mond worden gelegd. Dit is namelijk de oorzaak van veel gerechtelijke dwalingen en onterechte veroordelingen.

Ook waakt een advocaat ervoor dat de politie geen oneigenlijke druk toepast op de verdachte. Bijvoorbeeld door opmerkingen als: “Beken nu maar en werk gewoon mee, want dan krijg je een lagere straf”. Als advocaat moet je er ook op letten dat alle relevante en ontlastende informatie die de verdachte vertelt, in het proces-verbaal wordt genotuleerd. In de praktijk zien wij ook geregeld dat onze cliënten maar gaan praten, omdat ze denken dat dat van ze wordt verwacht. Dit is dus niet verstandig. Als de woorden eenmaal op papier staan, dan kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

Aan het eind van het verhoor mogen de verdachte en de advocaat het proces-verbaal van verhoor doorlezen en controleren of het juist en volledig is.

Wat gebeurt er na het politieverhoor?

Na het politieverhoor voegt de politie het proces-verbaal van verhoor toe aan het strafdossier. Als het politieonderzoek is afgerond, dan wordt het dossier verstuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie gaat dan bepalen of er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om tot een veroordeling bij de rechter te komen. Als de officier van justitie tot de conclusie komt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is, dan wordt de zaak geseponeerd. Je hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen.

Vragen?

Als u een uitnodiging heeft gekregen voor een politieverhoor, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Philippe de Milliano staat als strafrechtdeskundige geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.