Ontslagen of minder gaan werken? Vergeet dan niet transitievergoeding te claimen!

Een ontslag is vaak een schokkende ervaring en komt ook vaak als een verrassing. Een werkgever wil een werknemer er nog weleens mee overvallen, in de hoop dat het ontslag snel, en zonder kostbare rechtszaken, wordt afgewikkeld. Het gebeurt dan nog weleens dat de werknemer impulsief en niet goed voorgelicht instemt met het ontslag. Het is juist belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen. Zo bepaalt de wet bijvoorbeeld dat de werkgever bij ontslag, ter verzachting van de financiële gevolgen, een transitievergoeding aan de werknemer moet betalen. Veel werkgevers zijn zich niet bewust van deze verplichting.

Wanneer recht op transitievergoeding?

1) Ontslag: Als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding. Dit is het geval als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is opgezegd of op verzoek van de werkgever door de rechter is ontbonden, of als de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd.

2) Verkorting arbeidstijd: U heeft niet alleen recht op transitievergoeding als u wordt ontslagen, maar ook als op initiatief van uw werkgever de arbeidstijd met minimaal 20% wordt verkort.

3) Na 2 jaar ziekte uit dienst: Als u 2 jaar ziek bent geweest, mag uw werkgever u ontslaan. Het gebeurt zo nu en dan dat werkgevers de arbeidsovereenkomst met langdurig zieke werknemers in stand laten met als bedoeling het betalen van de transitievergoeding te ontlopen. Dit is niet toegestaan. Als u 2 jaar ziek bent geweest, moet uw werkgever meewerken aan uw ontslag en heeft u recht op transitievergoeding.

Wanneer geen recht op transitievergoeding?

1) U neemt zelf ontslag: U heeft geen recht op transitievergoeding als u zelf ontslag neemt, tenzij uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

2) U heeft ernstig verwijtbaar gehandeld: U heeft geen recht op transitievergoeding als u degene bent die zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen.

3) Bijbaantje: Uw werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als u op het moment van ontslag jonger bent dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week hebt gewerkt.

4) AOW: U heeft geen recht op transitievergoeding als u op het moment van ontslag de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

5) Faillissement of surseance van betaling: Als uw werkgever failliet is verklaard of als er surseance van betaling is verleend, dan wordt uw werkgever ontslagen uit de verplichting om transitievergoeding te betalen. Als dit (nog) niet het geval is, maar uw werkgever kan de transitievergoeding niet in 1x betalen, dan kan betaling van de transitievergoeding worden verspreid over maximaal 6 maanden.

6) CAO: Bij CAO kan zijn bepaald dat de transitievergoeding niet is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet is voortgezet wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Vragen?

Transitievergoeding is een belangrijke financiële tegemoetkoming bij ontslag. Het is daarom belangrijk om altijd goed te bekijken of de transitievergoeding op de juiste wijze is berekend. Als u onverhoopt door uw werkgever bent ontslagen, en wil weten of uw transitievergoeding correct is berekend, of als uw werkgever van mening is dat u geen recht heeft op transitievergoeding, dan kunt u contact opnemen met De Milliano Advocaten.

Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.