Philippe de Milliano: Het nieuwe gezicht van De Milliano advocaten

De Milliano Advocaten is al tientallen jaren actief in Katwijk en omstreken. Inmiddels heeft de tweede generatie, Philippe de Milliano, inspirerende plannen om het kantoor gereed te maken voor de toekomst. In dat kader laten we Philippe hier aan het woord.

“Het kantoor is in 1981 opgericht door mijn moeder”, start Philippe zijn betoog. “Na een paar jaar bij een gerenommeerd Leids kantoor gewerkt te hebben, is zij voor zichzelf begonnen. Later zijn er meerdere advocaten tot het kantoor toegetreden, waaronder ook mijn vader. In 1987 betrok het kantoor het huidige adres, Rijnstraat 119. Mede door de inzet van al onze medewerkers is het kantoor in de loop der tijd actief in Katwijk en de Bollenstreek. Zelf ben ik in 2014, na afronding van mijn rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden, bij De Milliano Advocaten gestart en heb ik de verplichte beroepsopleiding met goed gevolg afgesloten.”

Geen negen-tot-vijf mentaliteit 

In januari 2018 heeft Philippe een ongeluk heb gehad. Dit heeft erin geresulteerd dat hij 5 dagen in coma heeft gelegen. “Gelukkig was ik na een maand weer thuis en ben ik langzamerhand mijn werkzaamheden weer gaan oppakken. Ik ben ongelukkig gevallen en heb daar dusdanige verwondingen mee opgelopen dat ik een aantal dagen in coma heb gelegen en moest revalideren. Gelukkig ben ik volledig hersteld en volop aan het werk.” “Op dit moment bestaat ons kantoor uit 6 medewerkers, waaronder 4 advocaten. Bij ons kan je terecht voor Personen en Familierecht (echtscheiding, omgang, alimentatie), mediation, strafrecht, jeugdstrafrecht, WSNP-zaken, arbeidsrecht en huurrecht. Zelf houd ik mij bezig met (jeugd)strafrecht en personen- en familierecht. Zo heeft ieder van ons zich heeft verdiept in bepaalde rechtsgebieden. Deze kennis wordt bijgehouden door studie en het volgen van cursussen. Daarbij komt, dat we geen negen-tot-vijfmentaliteit hebben. Soms ontvangen wij cliënten in de avond en indien nodig ook in het weekend”, aldus een gedreven Philippe.

Steeds meer specialistenwerk 

“Inmiddels geldt de regeling dat advocaten maximaal 4 gebieden kunnen kiezen waarin zij zich kunnen specialiseren en waarin zij toevoegingen (Rechtsbijstand tegen verminderd tarief) kunnen aanvragen. Ik ben blij dat deze regeling van kracht is geworden. Kleine kantoren kunnen nooit alle rechtsgebieden beheersen. Bij ons geldt er een duidelijk onderscheid in hetgeen wij doen en iedere advocaat heeft inmiddels keuzes gemaakt. Vaak wordt mij de vraag gesteld of wij optreden voor mensen die niet het geld hebben om ons per uur te betalen maar die in aanmerking komen voor een toevoeging. Ja, wij treden ook op voor mensen die in aanmerking komen voor een toevoeging en werken net zo hard aan die zaken als aan zaken voor mensen die ons per uur betalen.

Zelf ben ik aspirant-lid van de vFAS, de specialisatieverenging familierecht en mediation. Binnen dat kader ben ik begonnen aan de daarbij behorende opleiding. Deze opleiding duurt drie jaar en hiermee bouw ik nog meer kennis op omtrent het familierecht. Gelukkig is ook een onderdeel van de opleiding het goed begeleiden van mensen die in onderling overleg, mediation, willen scheiden.

“Mediation spreekt mij persoonlijk aan. Voor het beroep van mediator gelden geen vestigingseisen. Iedereen kan zich dus mediator noemen. Aan mij wordt wel eens gevraagd een door een mediator opgestelde overeenkomst tegen het licht te houden. Tot mijn schrik zie ik dan regelmatig afspraken, die niet goed doordacht zijn of bepaald ongunstig voor één van partijen, zonder dat daarover met de mediator van gedachten is gewisseld en mensen zich daar dus niet bewust zijn. Zelf begeleid ik, als mediator, ook mensen die zich samen tot mij wenden om in gezamenlijkheid tot een oplossing in hun geval te komen. Dat geeft een andere dimensie dan het voor de rechter uitvechten van geschillen, hetgeen ik overigens natuurlijk ook doe als het niet anders kan”.

“Sinds de oprichting hanteren wij het motto ‘Waar wijsheid regeert zal het recht zegevieren’. Dat geldt nog steeds. We starten geen zaken die op voorhand geen kans van slagen hebben. Wijsheid betekent ook dat wij in sommige gevallen adviezen geven die niet goed uitkomen, maar waarbij het belang van cliënten wel voorop staat. Een advocaat is mijns inziens geen Ja-knikker. Adviseren is zeer belangrijk en daar hoort ook bij dat wij soms aangeven dat hetgeen iemand wil, absoluut niet zal helpen om te komen tot een oplossing”.

“Mensen die zich oriënteren of reeds een beslissing genomen hebben om een advocaat in de arm te nemen zijn van harte welkom en het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend”.