Schenking onder uitsluitingsclausule en vergoeding

Stel u heeft een schenking onder uitsluitingsclausule ontvangen. Dat betekent, dat de schenker heeft bepaald, dat het betreffende geldbedrag alleen voor u bestemd is en niet voor uw partner.

Desondanks besteedt u het geld toch aan de gemeenschappelijke huishouding van u en uw partner.

Als uw relatie ten einde komt, komt het besef, dat u eigenlijk geld, dat  voor u alleen was bestemd, heeft besteed aan de gezamenlijke huishouding. De vraag die rijst is of u dan recht heeft op terugbetaling van het bedrag dat u besteed heeft.

Tot voor kort waren de uitspraken van de verschillende rechters niet eenduidig; de ene keer werd een verzoek om vergoeding/terugbetaling afgewezen, vaak met het argument, dat het geld “verbruikt” ’was, een andere keer werd zo’n verzoek toegewezen.

Recent heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan de onzekerheid over dit onderwerp en het volgende geoordeeld: het feit, dat het onder uitsluitingsclausule verkregen  bedrag is besteed aan diverse gemeenschappelijke bestedingen, doet aan het vergoedingsrecht niet af.

M.a.w. het betreffende bedrag moet uit de gemeenschappelijke goederen worden terugbetaald.