Schuldsanering en WSNP

Zit u diep in de schulden en lukt het niet om daarvan af te komen terwijl u wel uw best daarvoor wilt doen, dan dient u de eerste stap te maken. U gaat dan naar de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? De gemeente zal u helpen om afspraken te maken met uw schuldeisers (het zogenaamde minnelijke traject) of, wanneer dit niet tot de oplossing leidt, een verzoek indienen bij de rechtbank om toegelaten te worden tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Indien de rechtbank u toelaat, zal er een bewindvoerder worden benoemd en dient u, in principe, deze regeling in drie jaar te doorlopen. Doet u dit en heeft u dus aan al uw verplichtingen voldaan, dan zal de rechtbank u een “schone lei” verlenen en bent u schuldenvrij.

Ontstaan er echter problemen in het voortraject bij de gemeente, bij de weigering tot toelating of uitvoering van de WSNP, dan kunt u juridische hulp vragen aan Mr. H.W. Lagraauw.

In een aantal gevallen is de inschakeling van een advocaat niet verplicht maar dit is wel het geval bij het instellen van Hoger Beroep bij het gerechtshof tegen bepaalde beslissingen.
Zonder advocaat zult u dan door het gerechtshof niet-ontvankelijk worden verklaard (u wordt niet toelaten om een procedure te starten).

In deze gevallen zal er een door de Raad voor Rechtsbijstand (het overheidsorgaan at gaat over de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) een toevoeging worden verleend.

Gevallen waar u aan kunt denken en waarbij een advocaat ten zeerste aan te raden is:

  • Hoger Beroep bij weigering tot toelating WSNP;
  • Tussentijdse beëindiging van de WSNP bij de rechtbank;
  • Hoger Beroep bij een toegewezen tussentijdse beëindiging van de WSNP;
  • Hoger Beroep bij een beëindiging zonder schone lei;
  • Inhoudelijke eindzittingen (zitting waarbij de kans bestaat dat er geen schone lei wordt verleend);
  • Hoger beroep bij beslissingen van de Rechter-Commissaris (RC);
  • Ontneming van de schone lei (zowel bij de rechtbank als in Hoger Beroep bij het Gerechtshof).