Personen- en familierecht

Het Personen- en Familierecht is een zeer ruim begrip in de wet. Naast de echtscheiding, omvat het Personen – en Familierecht onder andere gezag kwesties, regelingen m.b.t. de omgang, zowel kinder- als partneralimentatie alsmede de verdeling van vermogen.

Gezag

Wanneer een minderjarige is geboren gedurende het huwelijk hebben de man en de vrouw beiden gezag. Dit is anders wanneer er sprake is van de geboorte van een kind buiten het huwelijk, denk aan samenwoners. Hiervoor geldt dat het gezag dan apart dient te worden geregeld. Dit kan via de site van de rechtspraak (rechtspraak.nl) waarna gevraagd wordt met het DigiD in te loggen.
Echter, wij komen veel situaties tegen waarbij het gezag niet geregeld is en het gezag dus ook niet voor beide ouders geldt. Wanneer de ouders geen overeenstemming hebben over gezamenlijk gezag, kan daarover de rechtbank om een uitspraak gevraagd worden. Dit zijn procedures waarbij het belangrijk is dat de advocaat aandacht heeft voor de zaak en de persoonlijke belangen.

Omgang

Een goede omgangsregeling voor de ouders ten behoeve van de minderjarigen is zeer belangrijk wanneer de ouders niet meer bij elkaar zijn. Er zijn situaties denkbaar dat de omgangsregeling, na verloop van tijd, gewijzigd moet worden. Hierbij geldt dat dit ook weer in onderling overleg geregeld kan worden. Mocht dit niet lukken of is er geen onderling overleg mogelijk, dan kunt u zich natuurlijk wenden tot een advocaat die u begeleidt, adviseert en, wanneer nodig, een procedure voor u voert.

Alimentatie

Wie kent het niet? Een verhaal dat verteld wordt over het krijgen of moeten betalen van alimentatie. Er is een onderscheid. We kennen de partneralimentatie, ten behoeve van de ex-partner, en de kinderalimentatie (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding).Voor het berekenen van de alimentatie is gedegen kennis van de geldende wetten en normen vereist.

Mr. E.H. de Milliano-Machielse en mr. P.F.D.P. de Milliano hebben beiden veel ervaring bij bovenstaande kwesties en kunnen u daarbij van dienst zijn.

In april 2023 heeft Philippe met goed gevolg het examen van de Vereniging Familie en Erfrecht advocaten en Scheidingsmediation afgerond en is hij officieel lid van de v-FAS.