Strafrecht

Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures.

Volwassenen strafrecht

Het volwassenen strafrecht is van toepassing op volwassenen vanaf 18 jaar.

De Milliano advocaten zijn o.a. gespecialiseerd in strafrecht en  mr P.F.D.P. de Milliano behartigt de belangen van verdachten.  Hij  heeft door de jaren heen veel zaken behandeld op het gebied van strafrecht en heeft de nodige ervaring opgedaan. Philippe houdt vanzelfsprekend het juridisch kader in de gaten maar is tevens van mening dat het menselijk karakter van een strafzaak niet uit het oog verloren mag worden.