example example

Waar wijsheid regeert,
zal het recht zegevieren

Gratis kennismakingsgesprek

Slagvaardig tot uw dienst

De Milliano Advocaten is al meer dan 40 jaar een laagdrempelig kantoor, gevestigd in Katwijk aan den Rijn.

De kernwaarden van ons bedrijf zijn: deskundigheid, inzet, integriteit en transparantie.
Onze dienstverlening richt zich op de algemene rechtspraktijk zowel op commerciële basis als op basis van toevoeging, rechtsbijstand tegen verminderd tarief.

Meer informatie vindt u onder het hoofdstuk Tarieven.

Zowel particulieren als kleine- en middelgrote ondernemingen maken gebruik van onze diensten. Meer informatie hierover treft u aan onder het hoofdstuk Rechtsgebieden.

Het eerste gesprek is altijd gratis en wij nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

Ons Team

Momenteel zijn er aan het kantoor twee advocaten en één advocaat-stagiaire verbonden, evenals twee secretariële medewerksters.
De lijnen binnen ons kantoor zijn kort, de overhead is minimaal, hetgeen slagvaardig en efficiënt werkt.

Meer informatie hierover treft u aan onder het hoofdstuk Ons team.