Tarieven

de_milliano_advocaten_tarieven_katwijk_rijnIndien uw inkomen en/of vermogen zodanig is dat u voldoet aan de grenzen door de overheid gesteld, dan kunnen wij een verzoek voor u regelen om u een toevoeging te verstrekken. Indien een toevoeging wordt verstrekt, legt de Raad voor Rechtsbijstand u een eenmalige eigen bijdrage in de kosten van rechtshulp op. Kosten zoals griffierecht, uittreksels et cetera worden aan u doorberekend. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar www. rvr.org, de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, worden onze werkzaamheden bij u in rekening gebracht. Onze advocaten informeren u graag over het te hanteren uurtarief in uw zaak. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de spoedeisendheid en de speciale  expertise maar ook met uw persoonlijke omstandigheden. Dit tarief wordt voor aanvang van de zaak met u overeengekomen. Jaarlijks worden de overeengekomen tarieven geïndexeerd op 1 januari van het betreffende jaar. Bij aanvang van de werkzaamheden zal de advocaat u een voorschot in rekening brengen. Vervolgens ontvangt u periodiek een tussendeclaratie, voorzien van een urenspecificatie.