Tarieven


Mocht uw inkomen en / of vermogen voldoen aan de grenzen door de overheid gesteld, dan kunnen wij een verzoek voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand om u een toevoeging te verstrekken.

Indien een toevoeging wordt verstrekt, legt de Raad voor Rechtsbijstand u een eenmalige eigen bijdrage op.
Kosten zoals griffierecht, uittreksels, etc. worden aan u doorberekend.
Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar www. rvr.org, de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan worden onze werkzaamheden bij u in rekening gebracht.

Onze advocaten informeren u graag over het te hanteren uurtarief in uw zaak.
Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de spoedeisendheid en de eventuele benodigde speciale expertise.

Dit tarief wordt voor aanvang van de zaak met u overeengekomen. Jaarlijks worden de overeengekomen tarieven geïndexeerd op 1 januari van het betreffende jaar.

Bij aanvang van de werkzaamheden zal de advocaat u een voorschot in rekening brengen. Vervolgens ontvangt u periodiek een tussendeclaratie, voorzien van een urenspecificatie.